nye malerier © Randi Antonsen


Akryl på lerret, 90*70 cm
© Randi Antonsen


@randiantonsen #randiantonsen