foto fra min utstilling i galleri OKH, Oppdal 17.august - 5.september 2013


 Montering: