Stiklestad Nasjonale Kultursenter, August-Oktober 2008